Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GROUP SLABBINCK WEBSITE

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Group Slabbinck: verwijst naar Group Slabbinck, gevestigd te Groenestraat 141, Zedelgem.
  • Website: verwijst naar de website van Group Slabbinck, te bereiken via www.groupslabbinck.be.
  • Gebruiker: verwijst naar iedere bezoeker, klant, of anderszins die gebruikmaakt van de website.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Group Slabbinck. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze voorwaarden.

3. Gebruiksvoorwaarden

  • 3.1 De website en alle inhoud ervan zijn eigendom van Group Slabbinck en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
  • 3.2 De gebruiker stemt ermee in de website niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

4. Aansprakelijkheid

  • 4.1 Group Slabbinck streeft naar nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op de website, maar garandeert niet de juistheid ervan.
  • 4.2 Group Slabbinck is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

5. Privacy

  • 5.1 Group Slabbinck respecteert de privacy van gebruikers. De privacyverklaring van Group Slabbinck is beschikbaar op de website.

6. Wijzigingen

  • 6.1 Group Slabbinck behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

7. Toepasselijk recht

  • 7.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, neem contact op met Group Slabbinck: telefonisch 050 24 10 40.